Tinh Luong

Home Blog Single

Tinh Luong

Có 5 năm kinh nghiệm là CTO và quản trị dự án. Anh cũng chính là quản trị của dự án game đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho tới thời điểm này đạt mức IAP trên 1M$/month.

1111

Thông tin liên hệ
Gọi ngay cho chúng tôi